Aktuelle Newcomer

Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
WUNDERBERG P*S WUNDAWUZI MANAUS 139 127 1361 -0,15 -0,16 104 124 118 103 115 103 98 91 95 117 110 7€
VREDOLIN VREDO MABUSO 136 135 989 0,26 0,02 97 111 97 99 106 114 121 106 91 116 113 7€
ILKAN P*S IQ P*S ZAZU 132 126 674 0,11 0,12 109 109 93 108 111 117 106 108 110 102 112 7€